Fagligt udgangspunkt

Pædagogisk tager vi afsæt i en struktureret hverdag. Der er fokus på livskvalitet og den nærmeste udviklings zone. Vi arbejder ud fra en anerkendende og individuel tilgang og anvender den pædagogiske tilgang fra KRAP2 i mødet med den enkelte beboer. Vi arbejder ud fra tanken, at mennesker ikke er ASF’er (Autisme Spektrum Forstyrret), men har en udfordring i livet med ASF.Vi tager afsæt i Lorne Wings triade (socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne), således at vi har en forforståelse af de udfordringer som knytter sig til diagnosen ASF. Vi ønsker at imødekomme og støtte den enkeltes behov, kompetencer og udviklingsmuligheder.

Kerneydelser

 • Individualitet
 • Inddragelse og nærmeste udviklings zone
 • Kompensation, ligeværd og kristent menneskesyn
 • Kommunikation og relation
 • Forudsigelighed og struktur
 • Trivsel
 • Sundhed
 • Interesser og aktiviteter

Fokusområder

 • Bostøtte
 • Beskæftigelse
 • Personlig udvikling
 • Fritid
 • Sundhed og trivsel

Vi tilbyder

 • Botilbud efter Friplejeloven
 • Bostøtte efter Servicelovens §85
 • Sydhjørnet er en selvejende institution og bliver drevet i henhold til Friplejeloven, der er en forholdsvis ny pendant til det frie skolevalg. I forbindelse med den kommunale visitation fastsættes beboerens behov for støtte i form af praktisk hjælp og støtte jf. servicelovens regler. Friplejeloven betyder, at når man er visteret til §108 og Sydhjørnet vurderer, at de kan levere den støtte, som man efterspørger – da kan man flytte ind i en lejlighed på Sydhjørnet. På Sydhjørnet samarbejder vi med kommunerne om den kvalitative løsning til mennesker med en udviklingsforstyrrelse.
 • Botilbud der tager afsæt i FN konventionen om rettigheder for personer med handicap.