Bestyrelsen pr. august 2015

Formand

 Pædagogisk konsulent

 Christel Plesner Drud Aagaard

 Store Selskærvej 2, 6560 Sommersted

 Tlf. 7450 4242/2298 7842

 Email: christelaagaard@gmail.com

Næstformand

Faglig konsulent

Bjarne Ingemansen

Vejlevej 7, 7000 Fredericia

Tlf.: 7592 8965/2688 0407/7227 7756

Arbejde: ing@krifa.dk

Email: ab.ing@mail.tele.dk

Menigt medlem

Lærer

Ann-Mari Munk Nielsen

Bakkevej 12

6560 Sommersted

Tlf.: 2225 7547/7660 8030

Email.: annmarimunk@gmail.com

Menigt medlem

Pædagog

Morten Torvik Pedersen

Mosevangen 9, 6640 Lunderskov

Tlf. 7630 0066/2173 7300

Email: mortentorvikpedersen@hotmail.com

Medarbejderrepræsentant

Michael Hjort

Parcelvej 4

6580 Vamdrup

Telefon 26378919

Mail mihj@sydhjornet.dk