Bestyrelsen pr. august 2015

Formand

Pædagogisk konsulent
Christel Plesner Drud Aagaard
Store Selskærvej 2, 6560 Sommersted
Tlf. 7450 4242/2298 7842
Email: christelaagaard@gmail.com

Næstformand

Faglig konsulent
Bjarne Ingemansen
Vejlevej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7592 8965/2688 0407/7227 7756
Arbejde: ing@krifa.dk
Email: ab.ing@mail.tele.dk

Menigt medlem

Lærer
Ann-Mari Munk Nielsen
Bakkevej 12
6560 Sommersted
Tlf.: 2225 7547/7660 8030
Email.: annmarimunk@gmail.com

Medarbejderrepræsentant

Michael Hjort
Parcelvej 4
6580 Vamdrup
Telefon 26378919
Mail mihj@sydhjornet.dk