For få år siden mødtes en mindre gruppe forældre til unge med aspergers syndrom eller lignende udviklings-forstyrrelse med det erklærede slutmål at etablere et bofællesskab for de unge, da der var en fælles oplevelse af, at der var stor mangel på målrettede og dermed kvalificerede botilbud til denne handicapgruppe. Der blev nedsat en arbejdsgruppe og siden oprettet en selvejende institution, fundet en velegnet byggegrund i trekantområdet og indhentet certificering fra Servicestyrelsen.

Vi samarbejder med og støttes af en meget velfungerende landsdækkende handicaporganisation, der allerede er paraplyorganisation for en halv snes velrenommerede handicaphjem, som organisationen har hjulpet med at etablere gennem en årrække.

Der er tale om Kristelig Handicapforening, som forældregruppen samstemmende valgte at samarbejde med, fordi organisationens værdigrundlag og lange erfaring blev fundet betryggende ikke mindst med hensyn til den menneskelige og faglige kvalitet, som det er vores mål at Sydhjørnet skal bære præg af til tryghed, gavn og livsglæde for vores unge handicappede og deres pårørende.

Vores vedtægtsbestemte værdigrundlag er derfor det kristne livs- og menneskesyn som udfoldet i Kristelig Handicapforenings værdigrundlag.