På Sydhjørnet sikrer vi kvalitet og et højt fagligt niveau ved:

 • Tværfagligt samarbejde.
 • Vi består af en personalegruppe, der har tværfaglig baggrund (Pædagoger, Ergoterapeut, køkkenleder samt lærer med erfaring inden for ASF)
 • Vi afholder beboer konference 2 gange årligt, samt møder ad hoc.
 • Afdækning af personalets kompetencer og mulighed for kursus/uddannelse.
 • Mulighed for supervision.
 • Personalet holder sig ajour med relevant faglitteratur. Løbende evaluering af kvalitet og trivsel hos den enkelte beboer på Sydhjørnet.
 • Beboermøder 1 gang om måneden.

På Sydhjørnet sikres kontinuiteten for ny beboer således:

 • Informationsmøde for beboer og pårørende, hvor Sydhjørnet præsenteres.
 • Velkomstmøde for beboer og pårørende før indflytning på Sydhjørnet.
 • Kontakt til fagpersonale: Leder: sagsbehandler, psykolog & Personale: Evt. tidligere botilbud.
 • Overleveringsmøder med pårørende (livshistorie og barndom).
 • Evt. hjemmebesøg.
 • Personalet læser visitationspapirer.
 • Planlægning af indflytning og opstarten på Sydhjørnet – dette afstemmes i forhold til beboerens individuelle behov og ofte i samråd med pårørende.

På Sydhjørnet har vi fokus på samarbejde med pårørende ved at:

 • Den unge inviteres og ledsages som oftest af sine forældre/pårørende før indflytning.
 • Sagsbehandling foretages oftest af beboerens pårørende, hvorfor vi hurtigt etablerer et samarbejde.
 • Vi er bevidste om, at de pårørende er en vigtig del af beboerens identitet.
 • Vi arbejder på at opnå en tillidsfuld relation til de pårørende. Derfor foregår al relevant kommunikation omkring beboeren ligeledes med de pårørende.
 • Vi inviterer til overleveringsmøder ved indflytning af beboer.
 • Vi ønsker at de pårørende må opleve en åben og imødekommende kultur på Sydhjørnet.
 • At de pårørende må opleve, at Sydhjørnet tager ansvar for beboerens og at aftale omkring beboeren derfor vil foregå på Sydhjørnet. At de må opleve, at få relevant information omkring beboeren.

På Sydhjørnet har vi fokus på Beboerne har indflydelse på deres liv og hverdag:

 • Kommunikation, samspil og forestillingsevne.
 • Genkendelighed, struktur, forudsigelighed,
 • samt synlighed og skriftlighed.
 • Der arbejdes efter faste individuelle ugeskemaer og ind imellem i projekter.
 • At beboerne får motion og vi har fokus på sunde kostvaner.
 • Beboerens selvforståelse og der knyttes altid to ansatte til den enkelte beboer (kontaktpædagog) således at vi sikre kontinuerligt arbejde med handleplaner, samt periodeplaner.
 • Beboeren må opleve “jeg har en betydning – jeg gør en forskel.