TEACCH

Treament Education of Autistic and related Communikation handicapped Children. TEACCH er bygget op omkring struktur tager afsæt i individualiteten og møder mennesket med anerkendelse. Inklusion frem for integration. TEACCH er et system for den fysiske struktur – herunder bygning, mulighed for opdeling af lokaler, indretning, piktogrammer, samt manualer og støttesystemer.

Pædagogisk massage

På Sydhjørnet tilbydes beboerne pædagogisk massage af vores 2 nyligt uddannede medarbejdere indenfor dette.

Se evt. informationsfolderen ved at klikke på overskriften.

KRAP

Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.

Voksen Udrednings Metoden

Vi arbejder med VUM kataloget i følgende emner:

Praktiske opgaver i hjemmet:

 • Rengøring og tøjvask.
 • Madlavning.
 • Indkøb.
 • Øvrige praktiske opgaver.
 • Hjælp og omsorg for andre.

Egenomsorg:

 • Af- og påklædning.
 • Vask.Kropspleje.
 • Toiletbesøg.
 • Drikke og spise.

Kommunikation:

 • Forstå meddelelser.
 • Fremstille meddelelser.
 • Samtale.
  Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker.
 • Kommunikationsmiddel.

Mobilitet:

 • Gang og bevægelse.
 • Ændre og opretholde kropsstilling.
 • Bære, flytte, og håndtere genstande.
 • Færden med transportmidler.

Samfundsliv:

 • Bolig.
 • Privatøkonomi.
 • Beskæftigelse.
 • Uddannelse.

Socialt Liv:

 • Samspil og kontakt.
 • Relationer.
 • Sociale fællesskaber.
 • Netværk.

Sundhed:

 • Helbredelsforhold.
 • Kostvaner og livsførelse.
 • Medicinsk behandling.
 • Seksualitet.
 • Misbrug.