TEACCH

Treament Education of Autistic and related Communikation handicapped Children. TEACCH er bygget op omkring struktur tager afsæt i individualiteten og møder mennesket med anerkendelse. Inklusion frem for integration. TEACCH er et system for den fysiske struktur - herunder bygning, mulighed for opdeling af lokaler, indretning, piktogrammer, samt manualer og støttesystemer.

På Sydhjørnet tilbydes beboerne pædagogisk massage af vores 2 nyligt uddannede medarbejdere indenfor dette.

Se evt. informationsfolderen ved at klikke på overskriften.

KRAP

Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.

Voksen Udrednings Metoden

Vi arbejder med VUM kataloget i følgende emner:

 1. Praktiske opgaver i hjemmet

  • Rengøring og tøjvask.
  • Madlavning.
  • Indkøb.
  • Øvrige praktiske opgaver
  • Hjælp og omsorg for andre.

 2. Egenomsorg.

  • Af- og påklædning.
  • Vask.Kropspleje
  • Toiletbesøg.
  • Drikke og spise

 3. Kommunikation.

  • Forstå meddelelser
  • Fremstille meddelelser
  • Samtale.
  • Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker
  • Kommunikationsmiddel

 4. Mobilitet

  • Gang og bevægelse.
  • Ændre og opretholde kropsstilling.
  • Bære, flytte, og håndtere genstande.
  • Færden med transportmidler

 5. Samfundsliv.

  • Bolig.
  • Privatøkonomi
  • Beskæftigelse.
  • Uddannelse.

 6. Socialt Liv.

  • Samspil og kontakt
  • Relationer
  • Sociale fællesskaber
  • Netværk.

 7. Sundhed.

  • Helbredelsforhold.
  • Kostvaner og livsførelse.
  • Medicinsk behandling.
  • Seksualitet
  • Misbrug